Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,043741 62 809 667,30 62 809 667,30 62 809 667,30 0,045184 0,041991
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,033396 26 234 291,54 26 234 291,54 20 447 340,89 0,033897 0,032060
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038345 74 439 156,62 74 439 156,62 74 439 156,62 0,038537 0,036811
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,051031 548 888 701,52 548 888 701,52 548 888 701,52 0,051796 0,048990
GIS European Equities Opportunity EUR 245,398000 26 980 980,10 1 566 067,95 1 566 067,95 253,496134 245,398000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 296,439000 3 169 163,82 386 374,44 386 374,44 306,221487 296,439000
GIS Global Equity Allocation EUR 224,923000 9 148 580,42 278 858,19 278 858,19 232,345459 224,923000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 148,135000 25 910 245,44 110 926,60 110 926,60 150,357025 148,135000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,038013 163 383 827,52 163 383 827,52 118 412 522,36 0,038013 0,038013
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,042228 104 568 153,76 104 568 153,76 104 568 153,76 0,042861 0,040539
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,117375 87 369 759,75 87 369 759,75 87 369 759,75 0,117962 0,112680
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,098983 56 404 468,95 56 404 468,95 56 404 468,95 0,099725 0,098191
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 204,550000 399 910 886,74 11 019 318,53 11 019 318,53 212,732000 204,550000
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 180,680000 4 196 945 661,25 78 362 760,75 78 362 760,75 180,680000 180,680000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 143,040000 1 137 753 834,11 122 143 869,63 122 143 869,63 148,761600 143,040000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 236,670000 1 069 496 260,59 9 759 998,04 9 759 998,04 241,403400 236,670000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 148,040000 37 580 833,46 3 960 044,69 3 960 044,69 149,520400 148,040000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 159,520000 1 026 484 461,51 13 350 128,24 13 350 128,24 161,115200 159,520000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 178,230000 1 434 720 703,84 49 225 681,33 49 225 681,33 180,012300 178,230000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 239,700000 974 148 151,08 132 690 687,77 132 690 687,77 242,097000 239,700000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 139,370000 141 217 637,81 2 886 431,11 2 886 431,11 142,157400 139,370000
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR 93,220000 3 493 346,97 2 132 538,07 2 132 538,07 95,084400 93,220000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 150,820000 389 432 194,05 44 625 659,97 44 625 659,97 155,344600 150,820000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,171714 641 802 753,67 641 802 753,67 641 802 753,67 0,176007 0,166563
Eurizon Fund - Equity China A EUR 85,200000 214 509 052,91 17 303 089,96 17 303 089,96 87,756000 85,200000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 87,280000 3 534 039,31 3 444 214,14 3 444 214,14 88,589200 87,280000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 260,110000 1 896 339 932,95 78 924 192,22 78 924 192,22 267,913300 260,110000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 157,700000 1 740 606 004,20 6 398 074,22 6 398 074,22 160,065500 157,700000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,098343 13 615 008,54 13 615 008,54 13 615 008,54 0,099818 0,095393
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 165,600000 1 692 683 400,83 146 636 683,97 146 636 683,97 170,568000 165,600000
Eurizon Fund Equity People EUR 126,050000 663 899 854,66 26 298 969,88 26 298 969,88 129,831500 126,050000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 137,970000 1 178 016 982,92 47 329 806,28 47 329 806,28 142,109100 137,970000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,097245 39 244 174,56 39 244 174,56 39 244 174,56 0,098704 0,094328
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,096516 17 085 387,34 17 085 387,34 17 085 387,34 0,097964 0,093621
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 124,710000 137 692 451,32 186 441,45 186 441,45 126,580650 124,710000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 236,420000 155 723,56 11 821,00 11 821,00 239,966300 236,420000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 254,310000 1 043 585,82 584 870,48 584 870,48 258,124650 254,310000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 407,060000 413 511,64 74 485,25 74 485,25 413,165900 407,060000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 375,230000 432 241 525,16 1 568 461,40 1 568 461,40 380,858450 375,230000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 137,480000 56 491 300,82 10 845 391,63 10 845 391,63 139,542200 137,480000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 148,180000 1 049 292,33 409 332,45 409 332,45 150,402700 148,180000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 149,960000 799 342 773,79 2 381 454,78 2 381 454,78 154,458800 149,960000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 109,230000 2 943 400,28 464 592,75 464 592,75 112,506900 109,230000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 101,030000 101 066 982,40 870 417,90 870 417,90 104,060900 101,030000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 121,020000 31 973 742,59 847 512,74 847 512,74 124,650600 121,020000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 779,620000 48 589 621,85 4 003 496,83 4 003 496,83 803,008600 779,620000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 153,800000 4 306 705,00 1 298 108,57 1 298 108,57 158,414000 153,800000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 122,980000 26 832 185,74 57 185,70 57 185,70 124,824700 122,980000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 103,220000 3 113 447,95 106 316,60 106 316,60 105,800500 103,220000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 98,850000 23 453 352,63 229 826,25 229 826,25 101,321250 98,850000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 102,400000 10 163 372,93 252 518,40 252 518,40 103,936000 102,400000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 127,720000 437 868 162,55 77 542,64 77 542,64 127,758316 127,720000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 91,040000 555 113 488,41 169 670,43 169 670,43 93,316000 91,040000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 114,140000 795 541 813,15 13 240,24 13 240,24 117,564200 114,140000
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,114616 58 529 730,68 58 529 730,68 58 529 730,68 0,117481 0,111178
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 119,370000 327 548 144,49 62 834,82 62 834,82 122,354250 119,370000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 134,040000 1 602 987,96 12 076,80 12 076,80 136,050600 134,040000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR