Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039778 68 318 722,80 68 318 722,80 68 318 722,80 0,041091 0,038187
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,030569 25 108 626,88 25 108 626,88 18 889 235,99 0,031028 0,029346
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036961 78 019 418,34 78 019 418,34 78 019 418,34 0,037146 0,035483
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,047231 491 180 102,11 491 180 102,11 491 180 102,11 0,047939 0,045342
GIS European Equities Opportunity EUR 208,246000 28 385 398,04 1 333 681,94 1 333 681,94 215,118118 208,246000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 236,691000 2 678 391,97 333 263,29 333 263,29 244,501803 236,691000
GIS Global Equity Allocation EUR 201,799000 5 898 272,50 257 060,45 257 060,45 208,458367 201,799000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 141,713000 24 657 885,65 106 117,67 106 117,67 143,838695 141,713000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036993 105 694 960,14 105 694 960,14 56 120 392,73 0,036993 0,036993
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039731 118 268 454,34 118 268 454,34 118 268 454,34 0,040327 0,038142
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,111453 89 898 218,39 89 898 218,39 89 898 218,39 0,112010 0,106995
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,350000 246 185 686,64 63 643,74 63 643,74 95,350000 95,350000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,095761 66 805 694,54 66 805 694,54 66 805 694,54 0,096479 0,094995
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 191,690000 428 565 033,26 11 274 010,99 11 274 010,99 199,357600 191,690000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 168,130000 4 473 878 886,75 77 567 715,35 77 567 715,35 168,130000 168,130000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 130,420000 941 827 746,05 105 330 588,66 105 330 588,66 135,636800 130,420000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 221,220000 791 691 719,54 8 486 484,11 8 486 484,11 225,644400 221,220000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 140,570000 42 117 042,19 4 790 297,93 4 790 297,93 141,975700 140,570000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,820000 1 061 876 411,77 16 495 223,65 16 495 223,65 151,318200 149,820000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 164,990000 1 512 328 616,01 53 345 736,09 53 345 736,09 166,639900 164,990000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 215,860000 998 503 326,46 129 940 432,35 129 940 432,35 218,018600 215,860000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,990000 203 310 597,82 3 498 529,25 3 498 529,25 141,769800 138,990000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 89,350000 3 665 529,65 2 383 165,81 2 383 165,81 91,137000 89,350000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 131,850000 357 663 102,15 40 286 936,66 40 286 936,66 135,805500 131,850000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,149208 454 225 733,08 454 225 733,08 454 225 733,08 0,152938 0,144732
Eurizon Fund - Equity China A EUR 88,430000 219 503 993,17 17 854 442,97 17 854 442,97 91,082900 88,430000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 83,960000 3 180 914,74 3 114 860,33 3 114 860,33 85,219400 83,960000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 224,060000 1 174 373 463,89 57 114 620,61 57 114 620,61 230,781800 224,060000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 153,270000 1 274 098 606,94 3 962 069,96 3 962 069,96 155,569050 153,270000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,094038 16 107 311,43 16 107 311,43 16 107 311,43 0,095449 0,091217
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 139,990000 1 575 621 065,80 114 513 715,18 114 513 715,18 144,189700 139,990000
Eurizon Fund Equity People EUR 116,500000 752 202 552,81 27 154 219,37 27 154 219,37 119,995000 116,500000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 123,120000 1 307 856 648,75 45 572 473,16 45 572 473,16 126,813600 123,120000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,091668 44 796 208,76 44 796 208,76 44 796 208,76 0,093043 0,088918
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,090536 18 679 214,80 18 679 214,80 18 679 214,80 0,091894 0,087820
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 119,920000 186 155 515,39 179 280,40 179 280,40 121,718800 119,920000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 227,100000 143 281,86 11 355,00 11 355,00 230,506500 227,100000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 242,370000 2 281 012,17 559 280,63 559 280,63 246,005550 242,370000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 375,940000 250 573,92 69 021,60 69 021,60 381,579100 375,940000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 349,260000 396 254 089,87 1 363 511,04 1 363 511,04 354,498900 349,260000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 131,600000 53 324 650,74 9 730 332,92 9 730 332,92 133,574000 131,600000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 140,760000 934 819,45 300 148,07 300 148,07 142,871400 140,760000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 132,840000 608 829 285,77 1 870 326,09 1 870 326,09 136,825200 132,840000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 109,440000 2 745 004,71 440 274,16 440 274,16 112,723200 109,440000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 102,030000 106 092 062,25 1 028 720,54 1 028 720,54 105,090900 102,030000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 118,230000 33 543 960,20 778 998,55 778 998,55 121,776900 118,230000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 706,340000 46 931 468,46 3 513 801,34 3 513 801,34 727,530200 706,340000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 140,050000 2 484 332,78 963 628,84 963 628,84 144,251500 140,050000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 120,710000 31 108 748,26 56 130,15 56 130,15 122,520650 120,710000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 97,340000 2 702 925,79 100 260,20 100 260,20 99,773500 97,340000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 97,740000 20 492 055,55 194 698,08 194 698,08 100,183500 97,740000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 102,070000 11 497 123,06 391 540,52 391 540,52 103,601050 102,070000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 123,980000 500 269 808,11 50 459,86 50 459,86 124,017194 123,980000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 86,500000 546 430 829,16 147 672,02 147 672,02 88,662500 86,500000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 102,820000 589 805 091,08 11 927,12 11 927,12 105,904600 102,820000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR