Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,390000 37 051 706,09 7 428 376,79 7 428 376,79 29,809500 28,390000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 162,450000 1 448 434,54 10 156,21 10 156,21 167,323500 162,450000
IAD - Energy Fund EUR 1,860257 10 023 505,83 10 015 649,73 3 174 463,46 1,860257 1,860257
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,580000 822 546 540,32 260 715,99 260 715,99 12,245850 11,580000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 290,070000 18 810 619,09 19 146,25 19 146,25 298,772100 290,070000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 41,550000 10 962 350,26 43 677,57 43 677,57 43,627500 41,550000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 96,830000 3 769 849,72 2 339,80 2 339,80 101,187350 96,830000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 46,440000 10 634,79 192,27 192,27 48,529800 46,440000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 55,910000 106 348 720,73 3 663 871,36 3 663 871,36 58,425950 55,910000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 69,720000 20 894 008,59 15 523,00 15 523,00 71,811600 69,720000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,958300 2 233 654 659,22 0,00 0,00 6,958300 6,958300
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009807 868 159,21 868 159,21 868 159,21 0,009807 0,009807
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005413 249 235,63 249 235,63 249 235,63 0,005684 0,005142
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,057956 8 388 553,77 8 346 083,70 8 346 083,70 1,057956 1,057956
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,100000 6 790,00 6 790,00 6 790,00 0,103000 0,099000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR