Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Euro Plus Fond EUR 0,045259 110 200 852,57 110 200 852,57 63 410 849,86 0,045485 0,045259
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038831 31 587 067,00 31 587 067,00 24 953 876,00 0,038831 0,038831
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 151,400000 23 335 534,61 9 460 738,40 900 025,40 152,157000 151,400000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 117,020000 238 266 456,57 7 505 545,78 21 063,60 117,605100 117,020000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 139,310000 201 267 386,29 7 561 607,49 9 612,39 140,006550 139,310000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039928 29 928 460,60 29 927 552,52 29 927 552,52 0,039928 0,039928
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036993 105 694 960,14 105 694 960,14 56 120 392,73 0,036993 0,036993
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 292,740000 361 952 929,50 7 579 334,62 0,00 1 299,203700 1 292,740000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,280000 226 957 779,60 548 147,29 548 147,29 7,607600 7,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,830000 5 978 868,89 66 176,79 66 176,79 7,137350 6,830000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 115,740000 409 108 346,78 3 472,20 3 472,20 116,318700 115,740000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 139 593,730000 463 567 310,17 1 528 620,12 1 528 620,12 142 385,604600 139 593,730000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR