Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.6.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046647 154 031 068,44 154 031 068,44 103 811 180,15 0,046880 0,046647
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 143,470000 695 955 075,00 8 591 086,00 8 591 086,00 143,613470 143,470000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039769 66 435 694,00 66 435 694,00 66 435 694,00 0,039769 0,039769
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 157,600000 27 765 490,62 5 227 023,14 1 017 939,64 158,388000 157,600000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 120,540000 237 403 828,83 7 731 315,06 21 697,20 121,142700 120,540000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 144,610000 207 758 529,53 7 848 273,92 8 965,82 145,333050 144,610000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040776 39 509 385,96 39 508 457,04 39 508 457,04 0,040776 0,040776
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,038120 163 666 820,08 163 666 820,08 118 899 058,53 0,038120 0,038120
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 330,470000 363 384 493,69 65 746 754,04 6 652,35 1 337,122350 1 330,470000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,620000 223 580 543,71 584 060,47 584 060,47 7,962900 7,620000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,050000 9 402 554,14 1 194 017,96 1 194 017,96 7,367250 7,050000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 119,300000 390 730 087,46 12 608 873,24 3 579,00 119,896500 119,300000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 145 897,530000 526 289 747,66 2 487 429,30 2 487 429,30 148 815,480600 145 897,530000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,023606 18 821 149,90 18 821 149,90 18 821 149,90 1,023606 1,023606
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010128 6 663 990,67 6 663 990,67 6 663 990,67 0,010128 0,010128
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR