Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 192,317000 297 849 405,00 31 483 363,00 31 483 363,00 6 198,509317 6 192,317000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 238,875692 636 340 021,00 49 401,00 49 401,00 250,819477 238,875692
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 214,349783 2 487 059 850,00 2 257 083,00 2 257 083,00 225,067272 214,349783
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 623,580000 142 266 442,87 851 374,37 851 374,37 1 631,697900 1 623,580000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,466500 1 552 970 719,14 0,00 0,00 75,955830 73,721835
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 421,150000 22 304 415,72 1 118,57 1 118,57 433,784500 421,150000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 102,010000 1 788 104 337,39 33 010 628,49 33 010 628,49 106,600450 102,010000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 119,200000 1 733 123 089,70 2 618 203,17 2 618 203,17 124,564000 119,200000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR