Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 998,459000 263 315 983,00 22 624 175,00 22 624 175,00 6 004,457459 5 998,459000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 137,721000 568 727 805,00 4 201 141,00 4 201 141,00 137,858721 137,721000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 231,028476 463 331 425,90 41 498,00 41 498,00 242,579900 231,028476
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 209,295970 1 392 868 007,00 3 524 559,00 3 524 559,00 219,760769 209,295970
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 561,690000 112 177 417,26 621 660,59 621 660,59 1 569,498450 1 561,690000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,250000 1 816 471 644,43 0,00 0,00 74,715000 72,517500
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 413,010000 22 899 902,34 1 096,95 1 096,95 425,400300 413,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR