Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,084501 432 278 475,90 423 112 852,60 418 148 536,90 0,087036 0,084501
TAM - Realitný Fond EUR 0,034736 290 102 042,40 290 102 042,40 290 102 042,40 0,034736 0,033694
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,066689 1 037 306 949,00 1 037 306 949,00 1 023 831 986,00 0,067689 0,066022
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 313,300000 132 643 967,62 122 109 839,53 122 109 839,53 1 313,300000 1 313,300000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013473 31 616 925,52 31 616 925,52 18 727 976,80 0,013473 0,013473
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,371685 90 519 245,96 27 220 972,23 27 220 972,23 1,412836 1,371685
ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,012590 136 522 211,58 136 522 211,58 104 737 002,37 1,022716 1,012590
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117633 93 231,90 93 231,90 93 231,90 0,119986 0,116457
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118568 120 299 400,03 120 299 400,03 35 862 961,69 0,118568 0,118568
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010584 31 638 682,16 31 638 682,16 28 406 981,99 0,011113 0,010055
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010773 83 489 573,30 83 489 573,30 78 528 164,63 0,011312 0,010234
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,064786 107 282 786,27 107 282 786,27 107 282 786,27 1,091406 1,032842
Wood & Company Office Podfond EUR 1,905700 216 350 000,00 0,00 0,00 1,962871 1,848529
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,660800 98 400 000,00 0,00 0,00 2,740624 2,580976
TAM - AP Realitný fond EUR 62 026,212097 53 032 411,34 53 032 411,34 53 032 411,34 62 026,212097 62 026,212097
ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,027862 62 329 430,89 62 329 430,89 62 329 430,89 1,038141 1,009360
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 102,720000 2 313 033,34 2 313 033,34 2 313 033,34 105,801600 97,584000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 964,490000 7 123 573,23 7 123 573,23 7 123 573,23 974,134900 954,845100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR