Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087121 462 494 572,70 453 607 596,70 448 864 514,10 0,089735 0,087121
TAM - Realitný Fond EUR 0,035555 313 281 660,88 313 281 660,88 313 281 660,88 0,035555 0,034488
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067655 1 076 459 364,00 1 076 459 364,00 1 076 459 364,00 0,067655 0,066302
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 906,100000 79 905 473,21 69 557 797,89 69 557 797,89 906,100000 906,100000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013931 38 230 053,36 38 230 053,36 38 230 053,36 0,013931 0,013931
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,433972 97 916 860,89 33 795 906,59 33 795 906,59 1,476991 1,433972
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,000352 116 663 226,72 116 663 226,72 96 782 252,08 1,010356 1,000352
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118385 122 418 710,45 122 418 710,45 42 488 183,30 0,118385 0,118385
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010966 36 897 237,23 36 897 237,23 36 897 237,23 0,010966 0,010966
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011298 97 282 246,88 97 282 246,88 97 282 246,88 0,011298 0,011298
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,068873 122 078 119,77 122 078 119,77 122 078 119,77 1,095595 1,036807
Wood & Company Office Podfond EUR 1,968900 231 210 000,00 0,00 0,00 2,027967 1,909833
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,859000 113 840 000,00 0,00 0,00 2,944770 2,773230
TAM - AP Realitný fond EUR 61 070,584234 52 215 349,52 52 215 349,52 52 215 349,52 61 070,584234 61 070,584234
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,037222 103 337 256,79 103 337 256,79 103 337 256,79 1,047594 1,018552
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 70,620000 4 360 306,99 4 320 259,68 4 320 259,68 72,738600 67,089000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 663,500000 5 256 110,84 5 206 685,94 5 206 685,94 670,135000 656,865000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR